Van harte welkom op de website van Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Oosterhout. Onze praktijk werkt uitsluitend middels verwijzing.

Patiënten verwijzen;

Indien u een patiënt naar ons wilt verwijzen, verzoeken wij u vriendelijk eerst de verwijsbrief in te sturen.

U kunt uw patiënt met het formulier aanmelden. Verder kunt u ons, telefonisch bereiken op telefoonnummer 0162-456268 of per e-mail info@verwijspraktijkoosterhout.nl. Na ontvangst van de verwijzing zullen wij zo snel mogelijk met de patiënt een afspraak maken voor een consult. De patiënt wordt alleen behandeld als deze is doorverwezen door de eigen behandelaar en in het bezit is van een verwijsbrief. Na de behandeling wordt de patiënt weer terug verwezen naar de eigen behandelaar.

Wij zullen uw patiënt uitvoerig informeren over de door ons voorgestelde behandeling. Zaken als prognose, kosten en de risico’s van de behandeling zullen worden besproken. De resultaten van dit consult (ook als uw patiënt niet verschijnt of afziet van verdere behandeling) zullen wij aan u doen toekomen. In overleg met de patiënt zal dan een behandeling worden vastgelegd. Na de behandeling zullen wij u berichten over onze bevindingen. Mocht u nog op- of aanmerkingen hebben dan horen wij dat graag.

Wij willen graag een goede relatie met onze verwijzers opbouwen en onderhouden, vandaar dat wij het op prijs stellen dat duidelijk wordt aangegeven welke werkzaamheden u als verwijzer, zelf wil uitvoeren. Wij staan altijd klaar om met u te overleggen.