Endodontologie

Introductie

De Endodontologie is een specialisatie, waarbij een tandarts en meerjarige vervolg studie doet met als specialisatie het verwijderen van tand zenuwweefsel en bloedvaatjes, waarna de ruimte weer wordt opgevuld. Het betreft onderzoek en intensieve training in het diagnosticeren en behandelen van gecompliceerde aandoeningen. Alle behandelingen worden uitgevoerd met een microscoop. Hiermee kan de endodontoloog tot diep in de wortelkanalen kijken. Ook heeft de endodontoloog zich diverse technieken eigen gemaakt om oude zenuwbehandelingen te herbehandelen. De endodontoloog is in staat om oude vullingen en afgebroken instrumenten te verwijderen

Het consult

Op dit eerste bezoek zal de endodontoloog met u in gesprek gaan over het probleem en vervolgens de tand of kies onderzoeken. Indien noodzakelijk zal er een röntgenfoto gemaakt worden. Vervolgens worden er met u de mogelijkheden van behandeling besproken. Mogelijkheden, kosten en risico’s komen aan de orde. Tevens krijgt u en begroting van de te verwachten kosten. De uiteindelijke kosten kunnen hier iets van afwijken. Indien u akkoord gaat met de diagnose en behandeling, zal een vervolg afspraak worden gemaakt voor de behandeling.

De behandeling

Behandelduur

Het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling is nauwkeurig werk dat veel geduld vereist. Omdat de behandeling daarom erg tijdrovend is, moet u rekening houden met een behandeltijd van 1 à 2 uur.

Verdoving

Allereerst wordt de tand of kies verdoofd, zodat de behandeling pijnloos is. De zenuw mag dan in de meeste gevallen dood zijn, het weefsel rondom is vaak ontstoken en daarom extra gevoelig. Zonder verdoving kan dit pijnprikkels opwekken.

Cofferdam

Als de kanalen toegankelijk zijn gemaakt, wordt er een klemmetje op de tand of kies geplaatst, waaromheen een rubberlapje wordt gespannen. Dit heet rubberdam of cofferdam. Het voordeel van deze methode is dat er niets in de mond- of keelholte van de patiënt kan vallen en dat de tandarts een schoon en droog operatieveld heeft. Bovendien is het zo voor de patiënt gemakkelijker de mond langere tijd open te houden.

Toegankelijk maken van de wortelkanalen

Om toegang tot de wortelkanalen te krijgen, moet eerst de oude vulling of opbouw verwijderd worden. Soms moet een kroon worden afgenomen of doorboord.

Microscoop

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde operatiemicroscoop. Deze maakt het mogelijk om, dankzij de sterke vergroting en belichting, de wortelkanalen zeer gedetailleerd in beeld te krijgen. De kans op een goed resultaat stijgt hiermee aanzienlijk.

Behandeling van de wortelkanalen

Met behulp van vijltjes worden de wortelkanalen ruimer gemaakt. Daarna worden ze schoongespoeld, gedroogd en gevuld. Een complicerende factor hierbij is de vaak grillige anatomie van de kanalen (krommingen, splitsingen, vernauwingen). Verder kan de behandeling bemoeilijkt worden doordat er nog oude kanaalvullingen, stiften of afgebroken instrumenten in de kies zitten die zich soms lastig laten verwijderen.

Röntgenfoto’s

Tijdens de behandeling worden er ter controle enkele röntgenfoto’s gemaakt.

Opbouw

Na de kanaalbehandeling wordt de tand of kies van een stevige kern voorzien (de opbouw) die houvast heeft in de wortelkanalen. Vaak wordt ook een verstevigende vulling gemaakt (knobbeloverkappende restauratie). Een bestaande kroon wordt teruggeplaatst of, als er doorheen geboord is, gerepareerd.

Napijn

Napijn of nabezwaren komen weinig voor. Wel kan de tand of kies de eerste dagen na de behandeling gevoelig zijn. Indien er toch pijn optreedt, is dit tijdelijk. Een eenvoudige pijnstiller biedt hier meestal afdoende verlichting.

Rapportage aan de verwijzend tandarts

Van de behandeling wordt schriftelijk verslag gedaan aan de verwijzend tandarts. Deze ontvangt tevens de tijdens de behandeling gemaakte röntgenfoto’s.

Nacontrole

Na 6 maar doorgaans 12 maanden komt u terug voor een controle. Tijdens de controle wordt gekeken of de tand of kies klachtenvrij is, goed functioneert en of er geen ontsteking meer is.

Chirurgische behandeling

Als de gewone behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, is het soms noodzakelijk de wortel vanaf de buitenkant te behandelen. Onder plaatselijke verdoving wordt er een sneetje in het tandvlees gemaakt, waarna dit kan worden opgeklapt. Hierdoor komt de wortel vrij te liggen en wordt het mogelijk een stukje van de wortelpunt af te halen. Nadat ook het omliggende ontstekingsweefsel is verwijderd, wordt de wortel afgedicht met een vulling. Tot slot wordt het tandvlees gehecht.