Praktijkvoorwaarden

Hartelijk welkom in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u  te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Openingstijden

Voor behandelingen op maandag t/m vrijdag is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en op dinsdagavond van 18.15 uur tot 20.30 uur. Op dinsdagavond worden er uitsluitend parodontologische nazorgbehandelingen uitgevoerd.

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

We zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0162-456268 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Buiten deze tijden en in het weekend krijgt u het antwoordapparaat. De avond- of weekenddienst kunt u bereiken op telefoonnummer 0162 – 424024. U wordt dan doorverbonden met het callcenter en zij geven u informatie over de dienstdoende tandarts en het bijbehorende adres en telefoonnummer.

Uw afspraak

U dient bij uw eerste bezoek uw verzekeringsbewijs en legitimatie te tonen. Tevens verwachten wij van u dat u van te voren een gezondheidsvragenlijst online in te vullen deze vindt u op de website. Wanneer u niet in de gelegenheid ben deze online in te vullen, dan vragen wij u iets eerder te komen zodat u deze vragenlijst alsnog op papier kunt invullen. Wij behandelen uitsluiten op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd 100% van de geplande behandeling in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, bel ons indien mogelijk tussen 9.00 uur en 10.30 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, wordt u doorverbonden met het callcenter. (zie bereikbaarheid / toegankelijkheid)

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. en eventuele wijzigingen hierin.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntinformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medische onderzoek (verwijzing).

Preventie-assistente

Binnen onze praktijk zijn een aantal assistentes opgeleid tot preventie-assistente. Zij mogen in opdracht van de tandarts een aantal behandelingen uitvoeren. Mocht u vragen hebben, stel ze dan gerust.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. U kunt bij de balie een wachtwoord krijgen, waarmee u online een vragenlijst kun invullen. Vanzelfsprekend kunt u tevredenheid ook melden bij de (balie)assistenten en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

Na een tandartsbehandeling declareren wij uw rekening direct bij uw zorgverzekeraar. Het hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt. De declaratie krijgt u via de mail. Informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen aan de balie.

Wij zijn met veel zorgverzekeraars gecontracteerd. Bij de zorgverzekeraars staan we ingeschreven onder de naam Stichting Facility Pro.

Begroting

Wanneer u een  begroting heeft ontvangen voor de uit te voeren behandelingen en u maakt een afspraak om deze behandeling uit te laten voeren, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de begroting.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Communicatie

Wij zijn een milieuvriendelijk bedrijf, daarom zenden wij onze communicatie per mail. Indien u desgewenst toch de communicatie per post wilt ontvangen hanteren we hiervoor € 8,- administratiekosten.